Hotline: 02393.845.466

Danh sách dân số các nước trên thế giới
Danh sách dân số các nước trên thế giới (Danh sách này được sắp xếp theo thứ tự dân số giảm dần):
Danh sách dân số các nước trên thế giới

Danh sách dân số các nước trên thế giới (Danh sách này được sắp xếp theo thứ tự dân số giảm dần)

Đây là danh sách dân số các nước trên thế giới mới nhất vào năm 2020. Danh sách này bao gồm cả các nước và vùng lãnh thổ phụ thuộc. Dữ liệu dựa trên các ước tính dân số mới nhất của Liên Hợp Quốc. Cũng dựa vào dữ liệu này mà Liên Hợp Quốc ước tính cả thế giới hiện nay có khoảng 7.5 tỷ người

Dựa vào dữ liệu dân số các nước trên thế giới này chúng ta xác định được: Nước đông dân nhất thế giới: Trung Quốc. Nước ít dân nhất thế giới: Tòa Thánh (Holy See) Nước có mật độ dân số đông nhất: Monaco – 26,337 người /km vuông Nước có tốc độ tăng dân số nhanh nhất 2020: Niger – 3.84%.

 ST: Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn

Tác giả: Phòng Dân số- TTYT Nghĩa Đàn - Nguồn: Phòng Dân số- TTYT Nghĩa Đàn