Hotline: 02393.845.466

Quá trình hình thành và phát triển

Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn được thành lập vào ngày 02 tháng 02 năm 2010, gồm 2 chức năng Khám chữa bệnh và Y học Dự phòng. Có tổng 194 giường bệnh được phân bố tại 4 khoa.

Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Trung tâm Y tế đã xác định mục tiêu hết lòng vì sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong những năm qua Trung tâm Y tế đã đạt được rất nhiều thành tích trong công tác dự phòng cũng như công tác khám, chữa bệnh. Chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Đặc điểm tình hình

- Tên gọi hiện tại: Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn
- Xếp lại bệnh viện: Bệnh viện hạng III
- Trực thuộc: Sở Y tế tỉnh Nghệ An
- Tổng diện tích cơ sở: 
- Khẩu hiệu: Phụng sự - Đồng hành - Phát triển

- Tổng số nhân viên278
Tổng số bác sỹ: 54
Tổng số điều dưỡng, nữ hộ sinh, khác224

CÁC KHOA PHÒNG

Khoa Khám bệnh
Khoa Nội- Truyền nhiễm
Khoa Ngoại - 3CK
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản- KHHGĐ
Khoa Hồi sức cấp cứu- Nhi
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh
Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế
Khoa YHCT và PHCN
 
 
 
Phòng Điều dưỡng
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ
Phòng Tài chính Kế toán
Phòng Tổ chức hành chính 
Phòng Dân số