Hotline: 02393.845.466

CƠ CẤU & TỔ CHỨC BỆNH VIỆN

Ban Giám đốc Bệnh viện hiện nay:

1. Giám đốc: BSCKII Nguyễn Hữu Hồng

2. Phó Giám đốc: BSCKII Vi Văn Quế

3. Phó Giám đốc: BSCKII Phạm Minh Hiển