Hotline: 02393.845.466

Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:
Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:
Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, trong đó:

– Tại Trung tâm Y tế huyện: 08 chỉ tiêu.

– Tại Trung tâm Y tế xã:: 02 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển theo quy định.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 08/10/2018 đến hết ngày 02/11/2018 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

– Địa điểm: Bộ phận Văn thư, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

TTYT Nghia DanTTYT Nghia Dan