Hotline: 02393.845.466

CHIA TAY ĐOÀN CÔNG TÁC ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI BV DÃ CHIẾN SỐ 1
CHIA TAY ĐOÀN CÔNG TÁC ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI BV DÃ CHIẾN SỐ 1
CHIA TAY ĐOÀN CÔNG TÁC ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI BV DÃ CHIẾN SỐ 1

Xúc động trước buổi Lễ Xuất quân các đồng chí của Đoàn công tác của TTYT Nghĩa Đàn, nay là Bệnh viện Dã chiến số 2 tỉnh Nghệ An đi tham gia học tập và làm việc tại BV Dã chiến số 1 do BSCKII. Trần Văn Dũng - PGĐ làm trưởng đoàn, BSCKII. Đặng Ngọc Hà - GĐ BV Dã chiến số 2 phát biểu, động viên tinh thần quyết tâm của các đồng chí, chúc các đồng chí giữ sức khoẻ, an toàn và học tập tốt để phục vụ hiệu quả cho đơn vị./


Tác giả: Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn - Nguồn: Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn