Hotline: 02393.845.466

Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn đã và đang thực hiện song song các nhiệm vụ
Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn đã và đang thực hiện song song các nhiệm vụ
Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn đã và đang thực hiện song song các nhiệm vụ

Thực hiện chủ trương của UBND huyện, Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn đã và đang thực hiện song song các nhiệm vụ:

- Chăm sóc và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 2 - Điểm TTYT Nghĩa Đàn;


 Test nhanh Covid-19 và tiêm chủng các loại vacxin (trừ Vacxin Covid-19) - Điểm TYT thị trấn Nghĩa Đàn;

 

 

- Tiêm chủng Vacxin Covd-19 - Điểm TT Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện Nghĩa Đàn.


Và đảm bảo các hoạt động chuyên môn khác như: Hoạt động phòng chống dịch bệnh, Hoạt động chỉ đạo y tế cơ sở..


Ngành Y tế huyện nhà đang cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Mong người dân thực hiện tốt 5K và chỉ thị của Bộ Y tế để góp phần giảm sức nặng cho tuyến đầu chống dịch!

Tác giả: Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn - Nguồn: Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn