Hotline: 02393.845.466

TTYT Nghĩa Đàn phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị viêm ruột thừa
TTYT Nghĩa Đàn phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị viêm ruột thừa
TTYT Nghĩa Đàn phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị viêm ruột thừa

TTYT Nghĩa Đàn phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bị viêm ruột thừa (bệnh nhân được chẩn đoán bị đảo ngược phủ tạng hoàn toàn. Ruột thừa ở hố chậu trái, trái tim nằm bên ngực phải). Đây là trường hợp đặc biệt và rất hiếm gặp./.

Minh Hoàng - TTGDSK.

Tác giả: Minh Hoàng -TTYT Nghĩa Đàn - Nguồn: Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn