Hotline: 02393.845.466

Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19
Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn thể cán bộ, viên chức người lao động.
Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

 

Trong vòng 2 ngày 16-17/6/2021, Trung tâm Y Tế Nghĩa Đàn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm (RT-PCR và test nhanh) Covid-19 cho toàn thể cán bộ, viên chức người lao động. Đã có 60 cán bộ được làm Xét nghiệm RT-PCR và hơn 200 cán bộ được làm test nhanh.
Trong thời gian tới trung tâm y tế Nghĩa Đàn tiếp tục mở rộng xét nghiệm Covid-19 cho người bệnh và thân nhân người bệnh đang điều trị tại TTYT Nghĩa Đàn.
inh Hoàng - TTGDSK
Tác giả: Minh Hoàng -TTYT Nghĩa Đàn - Nguồn: Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn