Hotline: 02393.845.466

BIÊN BẢN ĐÓNG, MỞ 3 GÓI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG THUỐC NĂM 2023 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ NGHĨA ĐÀN
Biên bản đóng mở thầu
BIÊN BẢN ĐÓNG, MỞ 3 GÓI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG THUỐC NĂM 2023 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ NGHĨA ĐÀN

 

 

 

 

 

Tác giả: Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn - Nguồn: Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn