Hotline: 02393.845.466

YÊU CẦU BÁO GIÁ CHO GÓI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG Y TẾ
Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn có nhu cầu tiếp nhận bao giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu
YÊU CẦU BÁO GIÁ CHO GÓI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG Y TẾ

Tác giả: Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn - Nguồn: Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn