Hotline: 02393.845.466

YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG THỐC HƯỚNG THẦN- GÂY NGHIỆN
Yêu cầu báo giá gói thầu cung ứng các mặt hàng thuốc hướng thần- gây nghiện phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024 cho Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn
YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU CUNG ỨNG CÁC MẶT HÀNG THỐC HƯỚNG THẦN- GÂY NGHIỆN

Tác giả: Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn - Nguồn: Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn