Hotline: 02393.845.466

YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU HÓA CHẤT, SINH PHẨM NĂM 2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU HÓA CHẤT, SINH PHẨm VÀ CÁC MẶT HÀNG PHỤC VỤ CHUYÊN MÔN CHO TTYT NGHĨA ĐÀN NĂM 2023
YÊU CẦU BÁO GIÁ GÓI THẦU HÓA CHẤT, SINH PHẨM NĂM 2023

Tác giả: Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn - Nguồn: TTYT NGHĨA ĐÀN