Hotline: 02393.845.466

TTYT Nghĩa Đàn: Bầu bổ sung bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn về công tác cán bộ
TTYT Nghĩa Đàn: Bầu bổ sung bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025

TTYT Nghĩa Đàn: Bầu bổ sung bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn về công tác cán bộ. Chiều ngày 6/3/2023, Đảng ủy TTYT Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị bỏ phiếu bầu bổ sung Bí thư Đảng ủy và Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự hội nghị có TTUT.BSCKII.Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc. BS.CKII. Vi Văn Quế, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc. Cùng các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy.


Tại hội nghị, BCH Đảng ủy Thông báo kết luận của Ban Thường vụ huyện ủy Nghĩa Đàn về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy TTYT Nghĩa Đàn, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau khi thảo luận việc ứng cử, đề cử, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu TTUT.BSCKII.Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc giữ chức Bí thư Đảng ủy TTYT Nghĩa Đàn; BS.CKI. Phạm Tuấn Hải giữ chức Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu đạt 100%./.


Minh Hoàng - Hoài Thu

Tác giả: Minh Hoàng - Hoài Thu -TTGDSK - Nguồn: Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn